Thông báo về việc ôn thi CKI, CKII đợt 2 - năm 2023

Để thuận tiện cho các học viên vừa công tác vừa có thể ôn tập và theo yêu cầu của một số học viên nên kế hoạch ôn tập tuyển sinh của Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các học viên có nhu cầu ôn tập tiến hành: - Đăng ký ôn tập theo mẫu và gửi về Văn phòng Công đoàn Trường vp.congdoan@huemed-univ.edu.vn hạn cuối đăng ký ngày 10/9/2023. - Nộp lệ phí ôn tập bằng hình thức chuyển khoản, đối với lớp chuyên khoa I: 2.000.000đ/học viên/1 khóa học; lớp chuyên khoa II: 2.400.000đ/học viên/khóa học. tên tài khoản: Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Huế; số tài khoản: 26001010085188 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Huế.

2023-08-22 |