HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Sự phát triển của Y học hiện đại dựa trên nền tảng kiến thức vững chắc về một loạt các ngành khoa học cơ bản nhằm cung cấp những kiến thức về cơ thể con người, bệnh tật và các liệu pháp liên quan. Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế định hướng các hướng nghiên cứu phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các hướng nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu khoa học giáo dục, Toán học và Tin học ứng dụng trong Y học

 • Nghiên cứu đổi mới, đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy
 • Đánh giá, phát triển năng lực suy luận thống kê y học cho sinh viên ngành y dược
 • Ứng dụng khoa học thống kê trong phân tích dữ liệu y sinh và lâm sàng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, phân tích dữ liệu y tế
 • Nghiên cứu Tin Sinh học

2. Nghiên cứu Vật Lý lý thuyết và ứng dụng trong Lý Sinh Y học

 • Nghiên cứu các mô hình bán thực nghiệm vật lý và toán học có khả năng mô tả các tính chất động học của tế bào và mô.
 • Nghiên cứu các tính chất cấu trúc, điện tử và quang học của vật liệu thấp chiều.
 • Khảo sát tính chất quang và nghiên cứu các quá trình động lực học hạt tải của các chấm lượng tử không đồng nhất chứa cadimi
 • Nghiên cứu định hướng vật liệu hạt nano vàng trong kỹ thuật Y Sinh.
 • Nghiên cứu ứng dụng plasma lạnh trong Y Học

3. Nghiên cứu Hoá ứng dụng trong Y học và Dược học

 • Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của các vật liệu Y Sinh
 • Chiết xuất và tính chất của các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học
 • Phân tích các thành phần hoá học trong nước, thực phẩm, dược liệu…
 • Nghiên cứu Hoá Sinh Y học

4. Nghiên cứu Y Sinh học

 • Nghiên cứu nuôi cấy, sản xuất các dược chất có giá trị dựa trên công nghệ nuôi cấy tế bào và công nghệ DNA tái tổ hợp
 • Nghiên cứu Y học tái tạo mô như mô sụn, xương, tinh hoàn…
 • Nghiên cứu liệu pháp tế bào như tế bào đơn nhân tủy xương, tế bào gốc trung mô, tế bào sụn, tế bào miễn dịch…
 • Nghiên cứu các vật liệu Y Sinh học tiềm năng
 • Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của một số loại dược liệu Việt Nam như sâm Ngọc Linh, giảo cổ lam, sâm cau…
 • Phân tích tổng hợp dữ liệu y sinh (meta analysis)
 • Phân tích Tin Sinh học các cơ sở dữ liệu hệ gene (Gene Expression Omnibus)

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đại học Huế | 5/2021-5/2023 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nấm Trắng sữa (Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế


Cấp Trường | 2019 | đã nghiệm thu
Hợp lý hóa cách bố trí bảng viết và bảng chiếu tại một số giảng đường của Trường Đại học Y Dược Huế


Cấp Trường | 6/2021 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu điều chế hạt nano vàng trong dịch chiết nấm linh chi (Ganoderma lucidum)


Cấp Trường | 5/2017-5/2018 | Đã nghiệm thu
Khảo sát tình hình học tập các môn học cơ bản/ học phần hóa học của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế


Đại học Huế | 5/2021 - 5/2023 | Đã nghiệm thu
Vật liệu composite Ti02/g – C3N4: tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy.


Đại học Huế | 6/2020 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Đánh giá năng lực suy luận thống kê y học của sinh viên khi giải quyết vấn đề thực tế.


Cấp Trường | 6/2021 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu một số thành phần hóa học có hoạt tính chống oxy hóa trong cây Xuyến chi (Bidens pilosa) ở tỉnh Thừa Thiên Huế


Đại học Huế | 2019-2020 | Đã nghiệm thu
Đánh giá sự thay đổi mô học tinh hoàn và đứt gãy DNA tinh trùng chuột dưới tác động của nhiệt


Đại học Huế | 2019-2020 | đã nghiệm thu
Đánh giá tái tạo khe hở xương ổ răng bằng màng fibrin giàu tiểu cầu kết hợp với bột xương nhân tạo


Đại học Huế | 6/2020 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu tác dụng kích thích các tế bào dòng sinh dục đực của cao chiết Lycorin từ cây sâm cau (Curculigo Orchioides Gaertn.) trên mô hình chuột Swiss


Cấp Trường | 5/2018 - 5/2019 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu mô hình nhiễm màu thực phẩm lên men răng Ex Vivo


Cấp Bộ | 1/2021 – 12/2022 | Đang thực hiện
Nghiên cứu một số đa hình đơn Nucleotide và mối liên quan với tiền sản giật ở phụ nữ Việt Nam


Cấp Bộ | 1/2020 – 12/2021 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đặc tính và khả năng tái sinh mô sụn của tế bào đơn nhân tủy xương (bone marrow mononuclear cells) và giá thể fibrin giàu tiểu cầu (platelet-rich fibrin scaffold)


Cấp Bộ | 2022-2023 | Đang thực hiện
Nghiên cứu khả năng tái sinh xương ổ răng của vật liệu ghép sticky bone chứa tế bào gốc tủy xương


Cấp Bộ | 1/2019 – 6/2021 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn


Cấp Bộ | 2023-2024 | Đang thực hiện
Nghiên cứu tác dụng của cao chuẩn hóa sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trồng lên chuột đực suy giảm chức năng sinh sản do stress nhiệt


Đại học Huế | 1/2022-12/2023 | Đang thực hiện
Sử dụng phương pháp plasma tương tác chất lỏng để chế tạo chấm lượng tử carbon ứng dụng làm chất sát khuẩn thế hệ mới


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đã nghiệm thu
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdSexS1-x định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học


Cấp Trường | 2019 | đã nghiệm thu
Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố thành phần nguyên tố hóa học đến đặc trưng hấp thụ và quang huỳnh quang trong các nano tinh thể hợp kim ba thành phần CDSExS1-x


Cấp Trường | 5/2018 - 5/2019 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sự truyền năng lượng cộng hưởng phụ thuộc nồng độ hạt nano vàng nhằm định hướng ứng dụng trong y học


Cấp Trường | 5/2017-5/2018 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sự phụ thuộc cường độ chuyển đổi năng lượng khi sử dụng hạt Nano kim loại nhằm định hướng ứng dụng trong y học


Cấp Bộ | 2020 - 2021 | Đã nghiệm thu
Chế tạo, khảo sát tính chất quang và nghiên cứu quá trình động lực học hạt tải của các chấm lượng tử không đồng nhất chứa cadimi


Đại học Huế | 1/2018 - 12/2019 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu một số phương pháp mới tiềm năng sử dụng hạt nano vàng trong điều trị ung thư.


Cấp Trường | 5/2015-12/2016 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu cơ chế truyền năng lượng cộng hưởng Forster và cộng hưởng bề mặt đối với hạt Nano kim loại nhằm định hướng ứng dụng trong Y học


CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Trung Hieu Le, Thi Hong Chuong Nguyen, Quang Man Nguyen, Lam Son Le, Thi Van Thi Tran, Dang Giang Chau Nguyen, Minh Nhung Nguyen, Xuan Anh Vu Ho, Viet Thang Nguyen, Chinh Chien Nguyen, Quyet Van Le. 2023. An Insight into the Correlation between Phenolic Content and In vitro AntioxidantActivity of Calocybe Indica Extracts. Letters in Organic Chemistry: 20 (12): 1105-1113. doi: 10.2174/1570178620666230609114535

2. Xuan Anh Vu Ho, My Uyen Dao, Trung Hieu Le, Thi Hong Chuong Nguyen, Minh Tuan Nguyen Dinh, Quang Man Nguyen, Thanh Minh Tran, Thi Thanh Huyen Nguyen, Thanh-Tam Ho, Hai Phong Nguyen, Chinh Chien Nguyen. 2023. Development of Electro-Reduced AgNPs/MnO2/rGO Composite toward a Robust Sensor for the Simultaneous Determination of Piroxicam and Ofloxacin. Industrial & Engineering Chemistry Research: 62 (11): 4778-4791. doi: 10.1021/acs.iecr.2c04610

3. Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Nguyen Thi Thy Nga, Nguyen Quang Man, Pham Thi Huyen Thoa, Le Huu Trinh, Dinh Quang Khieu. 2023. Differential pulse voltammetry determination of acetaminophen and codeine in pharmaceutical formulations using a Mn/UiO-66 modified glassy carbon electrode. Journal of Nanoparticle Research: 25 (9): . doi: 10.1007/s11051-023-05839-7

4. Nguyen Quang Man, Nguyen Thi Thanh Tu, Nguyen Thi Vuong Hoan, Ho Xuan Anh Vu, Le Lam Son, Nguyen Duc Vu Quyen, Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Hai Phong, Vo Thang Nguyen, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu. 2023. Electrochemical determination of clenbuterol with nickel-ferrite/reduced-graphene-oxide-modified electrode. Journal of Nanoparticle Research: 25 (2): . doi: 10.1007/s11051-023-05679-5

5. Quang Trung Tran, Thinh Nguyen Duy, Bao Song Nguyen-Tran, Tung Nguyen-Thanh, Quy Tran Ngo, Nam Phuong Tran Thi, Vi Le, Thuan Dang-Cong. 2023. Endoscopic and Histopathological Characteristics of Gastrointestinal Lymphoma: A Multicentric Study. Diagnostics: 13 (17): 2767. doi: 10.3390/diagnostics13172767

6. Tung Nguyen-Thanh, Ai-Phuong Hoang-Thi, Dang Thi Anh Thu. 2023. Investigating the association between alcohol intake and male reproductive function: A current meta-analysis. Heliyon: 9 (5): e15723. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15723

7. Tung Nguyen-Thanh, Bao-Song Nguyen-Tran, Sara Cruciani, Thuy-Duong Nguyen-Thi, Thuan Dang-Cong, Margherita Maioli. 2023. Osteochondral Regeneration Ability of Uncultured Bone Marrow Mononuclear Cells and Platelet-Rich Fibrin Scaffold. Bioengineering: 10 (6): 661. doi: 10.3390/bioengineering10060661

8. Thanh-Nhan Bui-Le, Quang Hoang-Tan, Huong Hoang-Viet, Bich-Phuong Truong-Thi, Tung Nguyen-Thanh. 2023. Protective Effect of Curculigo orchioides Gaertn. Extract on Heat Stress-Induced Spermatogenesis Complications in Murine Model. Current Issues in Molecular Biology: 45 (4): 3255-3267. doi: 10.3390/cimb45040212

9. Thuy-Duong Nguyen-Thi, Bao-Hung Nguyen-Huynh, Thuy-Tien Vo-Hoang, Tung Nguyen-Thanh. 2023. Stem cell therapies for periodontal tissue regeneration: A meta-analysis of clinical trials. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research: 13 (5): 589-597. doi: 10.1016/j.jobcr.2023.07.001

10. Ho Sy Thang, Nguyen Minh Thao, Vo Thang Nguyen, Nguyen Quang Man, Dinh Quang Khieu. 1970. The treatment of wastewater from pangasius catfish ponds using peat-derived adsorbent materials. Materials Research Express: 10, 12125506. doi: 10.1088/2053-1591/ad14c0

11. Tung Nguyen-Thanh Sang Dang-Ngoc Dung Tran-Quoc Quang Hoang-Tan. 2023. Gypenosides Production and Spermatogenesis Recovery Potentials of Extracts from Cell Suspension Cultures of Gynostemma pentaphyllum. Avicenna Journal of Medical Biotechnology: undefined undefinedundefined. doi: 10.18502/ajmb.v15i4.13491

12. Nguyen Quang Man Nguyen Thi Vuong Hoan Nguyen Thanh Vinh Le Van Thanh Son Vo Thang Nguyen Phan Thi Kim Thu Nguyen Van Hung Le Trung Hieu Dinh Quang Khieu. 2023. Effective photocatalytic degradation of rhodamine B dye by nickel ferrite/(N S)graphene oxide. Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 35 2undefined. doi: 10.1007/s10854-023-11834-4

13. Tam Toan TT, Nguyen DM, Dung DM, et al. Electrochemical sensor to detect terbutaline in biological samples by a green agent. Chemosphere. 2022;289:133171. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.133171

14. Hoang-Thi A, Dang-Thi A, Phan-Van S, et al. The Impact of High Ambient Temperature on Human Sperm Parameters: A Meta-Analysis. Iranian Journal of Public Health. 2022. doi: 10.18502/ijph.v51i4.9232

15. Nguyen Quang Man, Nguyen Thi Thanh Tu, Ho Xuan Anh Vu, Nguyen Duc Vu Quyen, Nguyen Hai Phong, Tran Ngoc Tuyen, Le Van Thanh Son, Le Vu Truong Son, Nguyen Thi Vuong Hoan, Thuy Chau To, Dinh Quang Khieu. 2022. Simultaneous determination of uric acid, xanthine, and caffeine in human urine samples using nickel ferrite/reduced graphene oxide modified electrode. Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 34 (1): . doi: 10.1007/s10854-022-09449-2

16. NGUYEN-TRAN B, TRAN-THI N, NGO Q, LE-TRONG L, NGUYEN-THANH T, DANG-CONG T. Synchronous esophageal squamous cell carcinoma and hepatocellular carcinoma: A rare case report. Radiology Case Reports. 2022;17(3):863-868. doi: 10.1016/j.radcr.2021.12.035

17. Nguyen TB, Do DN, Nguyen-Thi M, Hoang-The H, Tran T, Nguyen-Thanh T. Identification of potential crucial genes and key pathways shared in Inflammatory Bowel Disease and cervical cancer by machine learning and integrated bioinformatics. Computers in Biology and Medicine. 2022;149:105996. doi: 10.1016/j.compbiomed.2022.105996

18. Nguyen Thanh Tung Thi Pham Thi Diem Dang Ngoc Sang Do Thi Thao Hoang Tan Quang. 2022. Biomass Accumulation of Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino in Cell Suspension Cultures inhibiting Human Cancer Cell Growth. Research Journal of Biotechnology: 17 361-68. doi: 10.25303/1703rjbt6168

19. Tung Nguyen-Thanh Bao-Song Nguyen-Tran Sara Cruciani Thuan Dang-Cong Margherita Maioli. 2022. A rabbit femoral trochlear defect model for chondral and osteochondral regeneration. Acta Veterinaria Brno: 91 3293-301. doi: 10.2754/avb202291030293

20. Thao-Tien Nguyen-Phuong Tung Nguyen-Thanh Francesco Tanda Vincenzo Marras Hung Tran-Anh Tam Le-Van Hanh-Thao Vo-Thi Thuan Dang-Cong. 2022. Comparative Study on Clinicopathological Characteristics of Breast Cancer in Vietnam and Italy. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology: 49 9204. doi: 10.31083/j.ceog4909204

21. Nguyen-Thanh T, Dang-Van P, Dang- Ngoc P, Kim W, Le-Minh T, Nguyen-Vu Q. Chronic scrotal heat stress causes testicular interstitial inflammation and fibrosis: An experimental study in mice. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM). 2022:569-580. doi: 10.18502/ijrm.v20i7.11559

22. Tran TTT, Do MN, Dang TNH, et al. A state-of-the-art review on graphene-based nanomaterials to determine antibiotics by electrochemical techniques. Environmental Research. 2022;208:112744. doi: 10.1016/j.envres.2022.112744

23. Nguyen TB, Do DN, Nguyen TTP, Nguyen TL, Nguyen-Thanh T, Nguyen HT. Immune–related biomarkers shared by inflammatory bowel disease and liver cancer. PLOS ONE. 2022;17(4):e0267358. doi: 10.1371/journal.pone.0267358

24. Nguyen VP, Le Trung H, Nguyen TH, Hoang D, Tran TH. Synthesis of Biogenic Silver Nanoparticles with Eco-Friendly Processes Using Ganoderma lucidum Extract and Evaluation of Their Theranostic Applications. Journal of Nanomaterials. 2021;2021:1-11. doi: 10.1155/2021/6135920

25. Nguyen TB, Do DN, Nguyen-Thanh T, Tatipamula VB, Nguyen HT. Identification of Five Hub Genes as Key Prognostic Biomarkers in Liver Cancer via Integrated Bioinformatics Analysis. Biology. 2021;10(10):957. doi: 10.3390/biology10100957

26. Vu TV, Vi VTT, Phuc HV, Kartamyshev AI, Hieu NN. Oxygenation of Janus group III monochalcogenides: First-principles insights into GaInXO ( X=S , Se, Te) monolayers. Physical Review B. 2021;104(11). doi: 10.1103/physrevb.104.115410

27. Nguyen Thanh T, Nguyen Tran BS, Hoang Thi AP, et al. HER2Ile655Val Single Nucleotide Polymorphism Associated with Early-Onset Breast Cancer Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2021;22(1):11-18. doi: 10.31557/apjcp.2021.22.1.11

28. Do T, Vi VT, Binh NT, Hieu NN, Hieu NV. Computational study on strain and electric field tunable electronic and optical properties of InTe monolayer. Superlattices and Microstructures. 2021;151:106816. doi: 10.1016/j.spmi.2021.106816

29. Vu, T. V., Vi, V. T. T., Phuc, H. V., Nguyen, C. V., Poklonski, N. A., Duque, C. A., Rai, D. P., et al. (2021, May 4). Electronic, optical, and thermoelectric properties of Janus In-based monochalcogenides. Journal of Physics: Condensed Matter. IOP Publishing. doi: 10.1088/1361-648X/abf381

30. Nguyen, V. P., Le Trung, H., Nguyen, T. H., Hoang, D., & Tran, T. H. (2021). Advancement of Microwave-Assisted Biosynthesis for Preparing Au Nanoparticles Using Ganoderma lucidum Extract and Evaluation of Their Catalytic Reduction of 4-Nitrophenol. American Chemical Society (ACS) doi: 10.1021/acsomega.1c05033

31. Hoa DTN, Tu NTT, Son LVT, et al. Electrochemical Determination of Diclofenac by Using ZIF-67/g-C3N4 Modified Electrode. Adsorption Science & Technology. 2021;2021:1-14. doi: 10.1155/2021/7896286

32. Le AT, Nguyen MH, Do TAT, Man MT. Detection of energy transfer mechanisms in nanoscopic optical rulers. Journal of Nanoparticle Research. 2020;22(11). doi: 10.1007/s11051-020-05055-7

33. Hoa DTN, Toan TTT, Mau TX, et al. Voltammetric determination of Auramine O with ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4-modified electrode. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020;31(22):19741-19755. doi: 10.1007/s10854-020-04499-w

34. Vi VT, Hieu NN, Hoi BD, Binh NT, Vu TV. Modulation of electronic and optical properties of GaTe monolayer by biaxial strain and electric field. Superlattices and Microstructures. 2020;140:106435. doi: 10.1016/j.spmi.2020.106435

35. Jung YJ, Park W, Noh JM, et al. SIRT1 induces the adipogenic differentiation of mouse embryonic stem cells by regulating RA-induced RAR expression via NCOR1 acetylation. Stem Cell Research. 2020;44:101771. doi: 10.1016/j.scr.2020.101771

36. Vu TV, Vi VTT, Nguyen CV, Phuc HV, Hieu NN. Computational prediction of electronic and optical properties of Janus Ga2SeTe monolayer. Journal of Physics D: Applied Physics. 2020;53(45):455302. doi: 10.1088/1361-6463/aba38d

37. Nguyen HT, Vi VT, Vu TV, et al. Janus Ga2STe monolayer under strain and electric field: Theoretical prediction of electronic and optical properties. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2020;124:114358. doi: 10.1016/j.physe.2020.114358

38. Dang Cong T, Nguyen Thanh T, Nguyen Phan QA, Hoang Thi AP, Nguyen Tran BS, Nguyen Vu QH. Correlation between HER2 Expression and Clinicopathological Features of Breast Cancer: A Cross- Sectional Study in Vietnam. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2020;21(4):1135-1142. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.4.1135

39. Thanh TN, Van PD, Cong TD, Minh TL, Vu QHN. Assessment of testis histopathological changes and spermatogenesis in male mice exposed to chronic scrotal heat stress. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2020;8(3):174-180. doi: 10.31893/jabb.20023

40. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, et al. Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2019;234:14-20. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.01.001

41. Tam Le M, Van Nguyen T, Thanh Nguyen T, et al. Does polycystic ovary syndrome affect morphokinetics or abnormalities in early embryonic development?. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology: X. 2019;3:100045. doi: 10.1016/j.eurox.2019.100045

42. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, et al. Does conventional freezing affect sperm DNA fragmentation?. Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 2019;46(2):67-75. doi: 10.5653/cerm.2019.46.2.67

43. Pham KD, Vi VT, Thuan DV, et al. Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Chemical Physics. 2019;524:101-105. doi: 10.1016/j.chemphys.2019.05.008

44. Pham KD, Vi VTT, Thuan DV, et al. Tunable electronic properties of InSe by biaxial strain: from bulk to single-layer. Materials Research Express. 2019;6(11):115002. doi: 10.1088/2053-1591/ab43ea

45. Le M, Nguyen V, Nguyen T, et al. Prolonged post-thaw culture of embryos does not improve outcomes of frozen human embryo transfer cycles: A prospective randomized study. Asian Pacific Journal of Reproduction. 2019;8(6):260. doi: 10.4103/2305-0500.270103

46. Khoa DQ, Nguyen DT, Nguyen CV, et al. Modulation of electronic properties of monolayer InSe through strain and external electric field. Chemical Physics. 2019;516:213-217. doi: 10.1016/j.chemphys.2018.09.022

47. Thi LA, Lieu NTT, Hoa NM, et al. Effect of Phosphine-Free Selenium Precursor Reactivity on The Optical and Vibrational properties of Colloidal CdSe Nanocrystals. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018;343:012027. doi: 10.1088/1757-899X/343/1/012027

48. Hoa NM, Nhung TH, Thao TT, Theu LT, Viet NA. On the Concentration Dependence of Metallic Nano-Particles in Enhanced Forster Resonance Energy Transfer. Journal of Physics: Conference Series. 2017;865:012005. doi: 10.1088/1742-6596/865/1/012005

49. Thanh TN, Shin HC, Kim HR, Park SR, Kim J, Choi BH. Characteristics and Cardiomyogenic Potential of Rat Fetal Cardiac Progenitor Cells at Different Developmental Stage. Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2017;14(3):253-265. doi: 10.1007/s13770-016-0016-z

50. Jung YJ, Park W, Nguyen-Thanh T, et al. COMP-angiopoietin-1 mitigates changes in lipid droplet size, macrophage infiltration of adipose tissue and renal inflammation in streptozotocin-induced diabetic mice. Oncotarget. 2017;8(55):94805-94818. doi: 10.18632/oncotarget.21998

51. Nguyễn-Thanh T, Kim D, Lee S, Kim W, Park S, Kang K. Inhibition of histone deacetylase 1 ameliorates renal tubulointerstitial fibrosis via modulation of inflammation and extracellular matrix gene transcription in mice. International Journal of Molecular Medicine. 2017. doi: 10.3892/ijmm.2017.3218

52. Hoa NM, Ha CV, Nga DT, Lan NT, Nhung TH, Viet NA. Simple Model for Gold Nano Particles Concentration Dependence of Resonance Energy Transfer Intensity. Journal of Physics: Conference Series. 2016;726:012009. doi: 10.1088/1742-6596/726/1/012009

53. AE SIN LEE YU JIN JUNG TÙNG NGUYỄN THANH SIK LEE WON KIM KYUNG PYO KANG SUNG KWANG PARK. 2016. Paricalcitol attenuates lipopolysaccharide-induced myocardial inflammation by regulating the NF-κB signaling pathway. International Journal of Molecular Medicine: 37 41023-1029. doi: 10.3892/ijmm.2016.2516

54. Jung YJ, Lee AS, Nguyen-Thanh T, et al. Hyaluronan-induced VEGF-C promotes fibrosis-induced lymphangiogenesis via Toll-like receptor 4-dependent signal pathway. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;466(3):339-345. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.09.023

55. Quyen BL, Mai DN, Hoa NM, Van TTT, Hoai NL, Viet NA. General Pade Effective Potential for Coulomb Problems in Condensed and Soft Matters. Journal of Physics: Conference Series. 2014;537:012013. doi: 10.1088/1742-6596/537/1/012013

56. Lee AS, Jung YJ, Kim D, et al. SIRT2 ameliorates lipopolysaccharide-induced inflammation in macrophages. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2014;450(4):1363-1369. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.06.135

57. Yu Jin Jung Ae Sin Lee Tung Nguyen-Thanh Dal Kim Kyung Pyo Kang Sik Lee Sung Kwang Park Won Kim. 2014. SIRT2 Regulates LPS-Induced Renal Tubular CXCL2 and CCL2 Expression. Journal of the American Society of Nephrology: 26 71549-1560. doi: 10.1681/asn.2014030226

58. Boichenko AP, Dung LTK, Loginova LP. Solubilization of Aliphatic Carboxylic Acids (C3-C6) by Sodium Dodecyl Sulfate and Brij 35 Micellar Pseudophases. Journal of Solution Chemistry. 2011;40(6):968-979. doi: 10.1007/s10953-011-9703-5

59. Xuan Nui Pham Dinh Linh Tran Tuan Dat Pham Quang Man Nguyen Van Thi Tran Thi Huan Doan Van. 1970. One-step synthesis characterization and oxidative desulfurization of 12-tungstophosphoric heteropolyanions immobilized on amino functionalized SBA-15. Advanced Powder Technology: 29 158-65. doi: 10.1016/j.apt.2017.10.011