Về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tập tại Trường ĐHYD


SỐ HIỆU

3294/ĐHYD-ĐTĐH

THỜI GIAN

22-08-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tập tại Trường ĐHYD, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.