Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022


SỐ HIỆU

Số: 1890 /TB-ĐHYD

THỜI GIAN

24-05-2022


Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Ngôn ngữ trị liệu cho các cán bộ y tế và giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Ngôn ngữ trị liệu khóa 4 năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.