Thư ngỏ về việc tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-04-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thư ngỏ về việc tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.