Thư ngỏ Tập san Thầy thuốc kỷ niệm 65 năm thành lập Trường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-04-2022


Công đoàn Trường Đại học Y - Dược Huế sẽ ra mắt đặc san Thầy thuốc số 22 nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Trường. Cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên và học viên qua các thế hệ của Trường quan tâm tham gia viết bài để Nhà trường ban hành một cuốn tập san thật ý nghĩa.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thư ngỏ Tập san Thầy thuốc kỷ niệm 65 năm thành lập Trường, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.