Thông báo xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-05-2019

17-05-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.