Thông báo về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-01-2021

20-01-2021

Ngày 12/01, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y - Dược Huế đã họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 2 nhà giáo của Trường đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận năm 2020. Nhà Trường công bố kết luận của hội đồng để lấy ý kiến rộng rãi.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.