Thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-05-2019

17-05-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.