Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo bổ sung năm 2019 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-06-2019

18-06-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo bổ sung năm 2019 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.