Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn năm 2022


SỐ HIỆU

757/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

14-03-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.