Thông báo về việc tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-02-2018

28-02-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.