Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Gây mê hồi sức


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-02-2018

23-02-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Gây mê hồi sức, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.