Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học về bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 2, năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-05-2019

05-06-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học về bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 2, năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.