Thông báo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-06-2020

04-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.