Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Quản lý sử dụng kháng sinh và phân tích sử dụng thuốc"


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-03-2018

23-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục "Quản lý sử dụng kháng sinh và phân tích sử dụng thuốc", xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.