Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-05-2021

31-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.