Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020 (đợt 2)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-05-2020

12-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020 (đợt 2), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.