Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, II năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2017

04-05-2017


Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, II năm 2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, II năm 2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.