Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hưng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-09-2023Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hưng

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI Ở BỆNH BƯỚU GIÁP NHÂN”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hưng, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.