Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-10-2017

05-10-2017


Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh T-T-Huế năm 2017 được tổ chức nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

Thể lệ cuộc thi:  Download

1. Thời gian:

- 06/09/2017 - 31.10.2017: Nộp hồ sơ
- 23/09/2017: Diễn đàn khởi động Cuộc thi
- 11/2017: Đánh giá, lựa chọn
- 12/2017: Trao giải.

2. Biểu mẫu hồ sơ dự thi:

+ Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp: Download
+ Phiếu đăng ký dự thi: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.