Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-06-2019

21-06-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.