Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ X


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-03-2017

29-03-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ X, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.