Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

1462/ĐHYD-KHCNHTQT

THỜI GIAN

29-04-2022


Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.