Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-07-2021

09-07-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.