Thông báo lịch trực tăng cường nhân dịp nghỉ hè năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-07-2018

27-07-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo lịch trực tăng cường nhân dịp nghỉ hè năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.