Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-11-2017

30-11-2017


Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) đã triển khai thực hiện các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 một cách nghiêm túc và đúng quy trình.

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở III Đại học Huế: Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y Dược

STT
Họ và tên ứng viên
Chức danh đăng ký
GS/PGS
Ngành, Chuyên ngành
Nơi làm việc
Số phiếu đồng ý/
Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ
1.
Trần Đăng Hòa
GS
Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
13/15/15
2.
Lã Văn Kính
GS
Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ
13/15/15
3.
Phạm Như Hiệp
GS
Y học, Ngoại tiêu hóa
Bệnh viên TW Huế
15/15/15
4.
Lê Như Cương
PGS
Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
5.
Trần Thanh Đức
PGS
Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14/15/15
6.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh
PGS
Nông nghiệp, Quản lý đất đai
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
7.
Phan Thị Phương Nhi
PGS
Nông nghiệp, Nông học
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
8.
Trần Nam Thắng
PGS
Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14/15/15
9.
Nguyễn Đình Thi
PGS
Nông nghiệp, Nông học
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14/15/15
10.
Nguyễn Văn Toản
PGS
Nông nghiệp, Bảo quản, chế biến nông lâm sản
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
11.
Nguyễn Hiền Trang
PGS
Nông nghiệp, Bảo quản, chế biến nông lâm sản
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
12.
Nguyễn Viết Tuân
PGS
Nông nghiệp, Nông học
Trường Đại học Nông Lâm,
Đại học Huế
14/15/15
13.
Lê Quang Vĩnh
PGS
Nông nghiệp, Nông học
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
14.
Lê Văn Dân
PGS
Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
15.
Nguyễn Xuân Hòa
PGS
Thú ý, Thú y
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
16.
Ngô Hữu Toàn
PGS
Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14/15/15
17.
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
PGS
Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15/15/15
18.
Tôn Nữ Phương Anh
PGS
Y học, Ký sinh trùng
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
19.
Lê Văn Ngọc Cường
PGS
Y học, Chẩn đoán hình ảnh
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
14/15/15
20.
Lê Lam Hương
PGS
Y học, Sản phụ khoa
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
 
15/15/15
21.
Nguyễn Hoàng Lan
PGS
Y học, Y tế công cộng
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
13/15/15
22.
Nguyễn Văn Mão
PGS
Y học, Giải phẫu bệnh
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
23.
Nguyễn Văn Minh
PGS
Y học, Gây mê hồi sức
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
24.
Phùng Phướng
PGS
Y học, Ung bướu
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
25.
Nguyễn Minh Tâm
PGS
Y học, Y tế công cộng
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
26.
Lê Thanh Thái
PGS
Y học, Tai mũi họng
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
15/15/15
27.
Nguyễn Đình Toàn
PGS
Y học, Nội khoa
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
14/15/15
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.