Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo: Dược học, Y tế công cộng, Điều dưỡng tại Trường của Đoàn Đánh giá ngoài


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-03-2019

27-03-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo: Dược học, Y tế công cộng, Điều dưỡng tại Trường của Đoàn Đánh giá ngoài, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.