Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên quay trở lại học tập trung


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-02-2021

23-02-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên quay trở lại học tập trung, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.