Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-03-2021

15-03-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.