Thông báo đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-03-2018

13-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.