Thông báo 02. Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-02-2020

10-02-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo 02. Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.