Thông báo 01 Hội nghị khoa học về Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới miền Trung mở rộng lần 1 năm 2018.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-03-2018

27-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo 01 Hội nghị khoa học về Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới miền Trung mở rộng lần 1 năm 2018., xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.