Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021


SỐ HIỆU

949/ĐHH-KHCNHTQT

THỜI GIAN

25-07-2021


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế tại đây để có thêm thông tin.