Thông báo về việc tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

996 TB ĐHYD

THỜI GIAN

15-03-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.