Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024


SỐ HIỆU

2641/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

07-06-2024


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024 cụ thể như sau:
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.