Thông báo về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-05-2020

07-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.