Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ĐHCK năm 2016 và CKI, CKII năm 2016 - Đợt 2


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-08-2016

03-08-2016

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ĐHCK năm 2016 và CKI, CKII năm 2016 - Đợt 2, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.