Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp bổ túc kiến thức ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2024


SỐ HIỆU

1927/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

02-05-2024Căn cứ Thông báo số 1085/TB-ĐHYD ngày 19/3/2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2024;
Nhà trường thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ các lớp bổ túc kiến thức như sau:
- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 24/5/2024.
- Thời gian dự kiến học: Tháng 6 năm 2024.
- Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 1085/TB-ĐHYD.
Chi tiết liên hệ: Phòng Ðào tạo sau đại học, Trường Ðại học Y - Dược, tầng 3, tòa nhà 2A - số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: (0234) 3820 857, email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn./.
 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp bổ túc kiến thức ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.