Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022


SỐ HIỆU

4310/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-11-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.