Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-09-2020

01-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.