Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022


SỐ HIỆU

3285/TB-ĐHYD:

THỜI GIAN

25-08-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh và bổ sung tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.