Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-04-2020

10-04-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.