Thông báo về việc đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022


SỐ HIỆU

2946/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-08-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.