Thông báo về việc Bảo vệ luấn án Tiến sĩ Y học cấp Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-09-2022


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hồ Thị Thanh Tâm, Ngành: Sản Phụ khoa, Mã số: 9 72 01 05. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ RỐI LOẠN TÌNH DỤC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CẶP VỢ CHỒNG VÔ SINH”. Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế. Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Bảo vệ luấn án Tiến sĩ Y học cấp Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.