Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Đặng Văn Thắng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-07-2023Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Đặng Văn Thắng

Ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9 72 01 04

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẬN SAU PHẪU THUẬT SỎI NIỆU QUẢN CÙNG BÊN”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Đặng Văn Thắng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.