Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Thị Linh Giang - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-07-2017

31-07-2017


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trương Thị Linh Giang

Chuyên ngành: Sản Phụ khoa
Mã số: 62 72 01 31
Với đề tài:  Nghiên cứu giá trị của siêu âm Doppler trong tiên lượng tình trạng sức khỏe của thai ở thai phụ tiền sản giật”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2017 tại Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Thị Linh Giang - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.