Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Tô Mười - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-11-2020

17-11-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: TÔ MƯỜI

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN CƠ QUAN ĐÍCH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỈNH QUẢNG NAM”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Tô Mười - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.