Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quang Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-09-2019

16-09-2019


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Quang Tuấn

Chuyên ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHẨN ĐOÁN CỦA IMA (ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN) HUYẾT THANH PHỐI HỢP VỚI hs-TROPONIN T Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quang Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.