Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Ngọc Doanh - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-05-2019

13-05-2019


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Doanh

Chuyên ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài: "NGHIÊN CỨU TỶ LỆ KHÁNG ARITHROMYCIN CỦA HELICOBACTER PYLORI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR-RFLP
VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ NỐI TIẾP CẢI TIẾN RA-RLT Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY MẠN
".

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Ngọc Doanh - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.